(DK) Không phải đi đâu giải sầu giảm stress vì đã có loạt ảnh cực hài hước dưới đây sẽ hô biến nỗi buồn thành niềm vui trên đôi môi gương mặt bạn.

1. Món cơm gợi cảm….

2. Phong cách ăn của sinh viên.

3. Lần đầu tiên đi phượt.

4. Thế này trộm nào dám sờ vào.

5. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

6. Khóa vào cũng vô ích với bọn trộm mặt dày.

7. Anh ấy đã làm điều đó như thế nào?

8. Cho cắn một miếng.

9. Wifi tự chế.

10. Sự tiến bộ sau 10 năm.

11. Đầu tư cho phụ nữ là sự lựa chọn chính xác?

12. Sự lựa chọn của đàn ông.

Nguồn: Blog tâm sự